PROTOCOL CORONAVIRUS

Maandag 16 maart 2020

Aan: kooplieden van de weekmarkten Nijkerk en Hoevelaken

Beste kooplieden van de weekmarkt Nijkerk en Hoevelaken,
Afgelopen zondag maakte de Nederlandse regering extra maatregelen bekend om de verspreiding van het
coronavirus (COVID-19) zoveel mogelijk te beperken. Bij de huidige omstandigheden is de gezondheid en
veiligheid van onze klanten en medewerkers de hoogste prioriteit. Het is daarom dat wij dan ook pro-actief en
preventief hierop inspelen.

Met de markt behoren wij tot de ʻvitale sectorʼ en maken deel uit van de ʻvoedselketenʼ. Daarvoor is het van
belang dat de consumenten hun boodschappen op de markt moeten kunnen blijven doen. Wetende dat in de
openlucht een kleinere kans op besmetting aanwezig is t.o.v. een overdekte of gesloten verkoopinrichting. Ook
lopen de consumenten op de markt verder uit elkaar dan in een winkel. De afstand tussen een verkoper achter
de kraam of in de verkoopwagen is veel groter dan bij een kassamedewerker en de klant. Toch zullen we met ons
allen extra maatregelen moeten treffen om de veiligheid voor onze consumenten en medewerkers zo goed
mogelijk, volgens de richtlijnen van het RIVM en de GGD, in te richten. De bedoeling is dat we voldoende
spreiding mogelijk houden voor de consumenten op onze markt.

• Voorkom hand-op-hand contact. Betalingen zoveel mogelijk met PIN of mobile telefoon. Indien er contant
betaald wordt, laat dit op een plaats neerleggen waarbij er géén contact met de hand voor nodig is.

• Zorg daar waar nodig is voor voldoende desinfecterend handzeep.
• Géén proef-bordjes meer.
• Handschoentjes bij inrichtingen waar de consument voedsel ter hand neemt.
• Handschoentjes voor de verkopers die met voedsel in aanraking komen.
• Geen zitjes en of statafels bij snack punten.
• Het is niet de bedoeling dat er voedsel genuttigd wordt op de markt. Geef de producten mee in meeneemverpakkingen.

Houd de afstand tussen de verkoper en consument op 1,5 m. Dit wordt in de meeste gevallen op een
natuurlijke wijze door afstand tussen de consument en de balie van de verkoopwagen of door de
afstand achter de kraam wel gerealiseerd. Wees hier bewust van en communiceer dit.

Wij zullen er alles aan doen dat de consumenten hun boodschappen kunnen blijven doen. Uitgaande dat wij
met ons allen een veilige omgeving blijven met bijpassende hygiënische omstandigheden voor zowel de
consumenten als onze medewerkers. Dit is niet vrijblijvend, maar dwingend.